Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

NGƯỜI MÔI GIỚI Ở THÁI LAN

Các doanh nghiệp sớm bắt đầu làm ăn ở du lịch Thái lan có thể trụ vững là nhờ có sự giúp đỡ của người môi giới ở  thái lan.Anh ta là người nặng lòng ở thái lan, nhưng nhận tiền cùa người ngoại quốc.Người môi giới có địa vị quan trọng và được tôn kính.


Từ ‘’compradore’’ được dùng trong cà tiếng Anh lẫn tiếng Thái lan.Nhưng trong tiếng Anh nó mang hàm ý xấu chỉ việc liên quan đến sự bành trướng của đế quốc Châu Âu.Ở tour du lịch thái lan, từ này đã mất nghĩa nguyên thủy và có nghĩa tương tự như ‘’ người môi giới tài chính’’.Một doanh nghiệp hoặc giám đốc nước ngoài chắc chắn sẽ cần đến một người môi giới hiện đại nào đó, nếu anh ta muốn trụ vững và có lợi nhuận.Hãy đặt người môi giới vào vị trí bạn có thể; một cổ đông , một phó giám đốc , trợ lý cố vấn hay thư ký cũng được, nhưng hãy nhớ một người môi giới đắc lực rất cần cho hoạt động của tổ chức.


Vai trò ,quyền lực và sự đền bù của người môi giới sẽ thay đổi tùy theo lý do anh ta được thuê.Tuy nhiên, ngay cả những người nước ngoài có các doanh nghiệp nhỏ thành công hoàn toàn vào nỗ lực của chính họ cũng cần phải có một người thái lan hợp tác.người ngoại quốc đó có thể đã sống ở đây gần hết đời mình, nói hoàn toàn chuẩn tiếng Thái lan và được người Thái lan chấp nhận như một người Thái thật sự, thậm chí anh ta còn được tiếng tăm lớn trong nước và gia nhập các đòan thể có địa vị cao.Anh ta nghĩ cách nghĩ của người Thái lan.Và vì thế, muốn an toàn anh ta đã hết sức khiêm tốn và chính thức thùa nhận rằng, mọi thừ, anh ta có được là nhờ sự giúp đỡ hiệu quả của viên cố vấn người Thaí lan của anh ta và anh ta được người du lịch Thái lan giá rẻ  hết sức khen ngợi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét