Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

ĐỊA VỊ VÀ CẤU TRÚC CỦA NGƯỜI THÁI LAN

Địa Vị:
Người Thái lan đuợc kết hợp lại với nhau qua việc giữ cho mình tách biệt.Đây chính là nền tảng của hệ thống địa vị của người Thái Lan .Nó cho phép mỗi cá nhân theo đuổi các phương cách riêng để tự phát triển, đồng thời đưa ra một cái khung chung cho toàn xã hội đặc trưng cho quốc gia họ và sự thịnh vượng chung.
Cấu Trúc:
Xã hội Thái lan được chia thành nhiều lớp rất khác biệt mà du khách phương tây thường cảm thấy khó nhớ.Họ chỉ quen với cách phân loại thượng lưu ,trung lưu và tầng lớp lao động.Sự phức tạp và tính đặc thù của hệ thống giai tầng Thái sẽ bị tiết lộ, nếu bạn chịu bắt tay vào học hỏi một ngôn ngữ hết sức gây mất tinh thần này.Rồi bạn sẽ cảm thấy say mê , vì sự thoải mái mà một người thái thay đổi thứ ngôn ngữ và cách cư xử của mình.Bạn sẽ trượt tới trượt lui giữa các vị trí người trên, người dứoi và bằng vai vế.

Các du khách đến từ các nước không nói tiếng Anh ở Châu Âu sẽ quen với việc vận dụng hai từ để thay cho chữ ‘’You’’.Ơ các nước châu âu hiện đại từ ‘’Anh bạn trẻ’’ nghe có vẻ xấc xược và gây bực bội, nhưng ở Thái lan thì không.Người Thái lan điều chỉnh ngôn từ của mình cho phù hợp với từng mối giao tiếp xã hội.Chúng tôi trình bày sơ đồ ‘’địa vị’’ ở đây để chỉ các đại từ nhân xưng ‘’tôi’’ và ‘’anh’’ nhằm nhấn mạnh tính phức tạp của hệ thống xưng hô tỏ lòng kính trọng của người Thái.Chỉ trên sơ đồ này thôi, bạn thấy rõ có 11 từ khác nhau để thay cho chữ ‘’anh’’.Một số người hiển nhiên là ở vị trí cao nhất trong sơ đồ:Đức vua, hoàng gia và các thầy tu (cùng với tượng phật) đều được gọi là phra (hoàn hảo).Họ hoàn hảo theo mọi nghĩa và có vai trò như một người bảo vệ đạo đức cho xứ Thái.Hầu hết các gia đình ở du lịch Thái lan đều có tượng phật, hình các nhà sư và nhiều hình ảnh của vua và hoàng hậu.Người tour Thái lan nghĩ đơn giản là không thể tưởng tượng được thế giới của họ lại không có các yếu tố quan trọng này.Hệ thống địa vị đặc biệt như vậy hẳn là được thống nhất chung về sự tuyệt đối của các vị trí hàng đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét